• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด