• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ (นาฏศิลป์/ดนตรีสากล/ดนตรีไทย) ครั้งที่ 8/2563 (ขยายครั้งที่ 1) ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 รายละเอียด

2. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา(พลศึกษา) ครั้งที่ 4/2563 (ขยายครั้งที่ 4) ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 รายละเอียด

3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ - หมดเขตวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด