• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 รายละเอียด

2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา - ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด

3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา - ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 รายละเอียด

4. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2563 (ขยายครั้งที่ 1) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 รายละเอียด

5. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ - หมดเขตวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด

2. สถานศึกษาเครือข่ายปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด