กิจกรรมสื่อสร้างจิตสำนึก กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รถยนต์ไฟฟ้า