การสร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว : คณะศึกษาศาสตร์

คุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์

ผู้ก่อตั้ง Green2Get สตาร์ทอัพด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านธุรกิจรีไซเคิล และ เจ้าของเพจ "ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป"

credit : Eduburapha

โตเกียว...ทำนาในตึก

อาคารอายุ 50 ปี ใจกลางกรุงโตเกียว พื้นที่ใช้สอย เกือบ 90,000 ตารางเมตร

ซึ่งเค้ากำหนดให้พื้นที่ 3,995 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียว นั่นหมายถึง 20%

ของพื้นที่ทั้งหมดในอาคาร จะนำไปใช้ปลูกพืช

ดูให้รู้ ชวนไปดู อยากนั่งทำงานกลางพื้นที่สีเขียวแบบนี้บ้างจัง ยาวหน่อย แต่อยากให้ดูนะ

#GREENEDU #พื้นที่สีเขียว

credit : Thai PBS

ปู่หนาน ชายชราผู้เห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้

ป่ามีคุณค่ามหาศาล ส่งต่อแรงบันดาลใจจาก พ่อสนาน ธรรมวุฒิ

“ปลูกแล้วผูกพัน อยากเห็นกันทุกวัน”

#GREENEDU #พื้นที่สีเขียว

ชมสวนป่าของพ่อสนาน เพิ่มเติมได้ที่ : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ

6 เคล็ด(ไม่)ลับ ปลูกต้นไม้ในอาคารอย่างไรให้รอด | คลิป MU [Mahidol Channel]

จากสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด ทำให้หลายคนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน เทรนด์ฮิตที่กลับมาฮิตอีกครั้งคงหนีไม่พ้น “การปลูกต้นไม้ภายในอาคาร” แต่ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้มาก่อนเลย การปลูกต้นให้รอดอาจจะเป็นเรื่องยาก

รายการ คลิป MU ตอนนี้จะเราเชิญอาจารย์ที่สอนเรื่องการปลูกไม้ประดับ จาก ม.มหิดล ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรี มาแนะนำวิธีปลูกต้นไม้สำหรับมือใหม่ทุกคน

ใครอยากปลูกต้นไม้ให้รอด ไม่ควรพลาดตอนนี้

credit : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล


ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรน้ำของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลการใช้น้ำประปา Platform 3 : P3-Pg3-KPI U32 (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลการใช้น้ำประปา Platform 3 : P3-Pg3-KPI U32 (หน่วย : ลิตร)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Platform 3 : P3-Pg3-KPI U32 (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Platform 3 : P3-Pg3-KPI U32 (หน่วย : หน่วย)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณขยะของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลปริมาณขยะทั่วไป

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายจัดการของเสีย :

ข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายจัดการของเสีย :

กิจกรรมระเบียงสวยด้วยไม้งาม

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ระเบียงสวยด้วยไม้งาม" มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารคณะศึกษาศาสตร์

ให้มีความสวยงามและร่มรื่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน ได้ดำเนินการปลูกต้น "ฟ้าประทานพร" ในพื้นที่ 30 ตารางเมตร บริเวณระเบียงหน้าห้อง 1001

ภาพกิจกรรม : FB คณะศึกษาศาสตร์


รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว : คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว : คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565