6 เคล็ด(ไม่)ลับ ปลูกต้นไม้ในอาคารอย่างไรให้รอด | คลิป MU [Mahidol Channel]

จากสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด ทำให้หลายคนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน เทรนด์ฮิตที่กลับมาฮิตอีกครั้งคงหนีไม่พ้น “การปลูกต้นไม้ภายในอาคาร” แต่ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้มาก่อนเลย การปลูกต้นให้รอดอาจจะเป็นเรื่องยาก

รายการ คลิป MU ตอนนี้จะเราเชิญอาจารย์ที่สอนเรื่องการปลูกไม้ประดับ จาก ม.มหิดล ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบุรี มาแนะนำวิธีปลูกต้นไม้สำหรับมือใหม่ทุกคน

ใครอยากปลูกต้นไม้ให้รอด ไม่ควรพลาดตอนนี้

credit : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรน้ำของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการใช้น้ำประปา Platform 3 Program 6 : Pg6-KR1 (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลการใช้น้ำประปา Platform 3 Program 6 : Pg6-KR1 (หน่วย : ลิตร)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Platform 3 Program 4 : Pg4-KR1 (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Platform 3 Program 4 : Pg4-KR1 (หน่วย : วัตต์)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง (หน่วย : ลิตร)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้วัสดุสำนักงานของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการใช้วัสดุสำนักงาน

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณขยะของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลปริมาณขยะทั่วไป

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายจัดการของเสีย :

ข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายจัดการของเสีย :

กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว : คณะศึกษาศาสตร์