ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDU Open House 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDU Open House 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ใันวันที่ 1-2 กันยายน 2560

เอกสาร

1. หนังสือเชิญ  Download

2. กติกางาน EDU OPEN HOUSE 2017  Download

3. แบบตอบรับการสัมมนาทางวิชาการ Download

4. แบบตอบรับการประกวดแข่งขัน Download

ข้อมูลการติดต่อสอบถาม อยู่ในเอกสาร "กติกางาน EDU OPEN HOUSE 2017"

 

Date: 16 August 2017 09:22:19