ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560

*** โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ***


ดาวน์โหลดประกาศ http://www.edu.buu.ac.th/document/201707110207-109.pdf

สอบถามเพิ่มเติม
หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร 038102006
FB : 
https://www.facebook.com/graduate.edu.buu
Date: 11 July 2017 15:01:15