ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

รวมการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รวมการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2558 
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

--------------------------------------------------------
**วันที่ 15 พ.ค. 2560**
รอบบ่าย : https://www.youtube.com/watch?v=zMqQej98RoE
-------------------------------------------------------
**วันที่ 16 พ.ค. 2560**

-- ช่องทางที่ 1 รวมรอบ เช้า-บ่าย : https://www.youtube.com/watch?v=-tz497GRsqc

-- ช่องทางที่ 2 --
*ช่วงที่ 1 รอบเช้า : https://www.youtube.com/watch?v=H32HgHlDVMg

*ช่วงที่ 2 รอบบ่าย : https://www.youtube.com/watch?v=urH9-sQ8JK8

Date: 17 May 2017 10:48:36