ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม ฝึกซ้อมใหญ่ ในวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม พ.ษ. 2560 และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 และ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอแจ้งกำหนดการให้กับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย และห้องฝึกซ้อมย่อย (ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์)
    ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการฝึกซ้อมย่อและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และ ตารางฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์


2. กำหนดการวันฝึกซ้อม และการแต่งการของบัณฑิต (ประกาศจากมหาวิทยาลัยบูรพา)
    ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการซ้อมย่อย และ การแต่งการของบัณฑิต

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่
เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา : http://graduate.buu.ac.th

หมายเหตุ : เพื่อข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วน ควรเปิดเว็บไซต์ดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเอกสารและรูปภาพมีขนาดใหญ่

Date: 04 May 2017 17:01:14