คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ขอชี้แจ้งรายละเอียด ดังนี้
1. ทางหน่วยงานได้จัดทำทางเข้าเว็บไซต์ทั้ง 2 ทาง คือ เว็บเก่า และ เว็บใหม่
2. เว็บไซต์เก่า ได้ทำการยกเลิก การอัพเดทข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2559 เป็นต้นไป
3. เว็บไซต์เก่า จะทำการเปิดใช้งานจนกว่าจะเว็บไซต์ใหม่จะอัพเดทข้อมูลสมบูรณ์ หากจะปิดถาวรจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หากติดปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หน่วยบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0 3810 2006 หรือ
- ผู้พัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0 3810 2079
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เว็บเก่า (Old Version) เว็บใหม่ (New Version)